Recrutare. Formare profesionala. Integrare.

Recrutare. Formare profesionala. Integrare.

Recrutare. Formare profesionala. Integrare.

Resursele umane constituie elementul creator, activ si coordonator al activitatii din cadrul organizatiilor, ele influentând decisiv eficacitatea utilizarii resurselor materiale, financiare si informationale. A descrie oamenii ca fiind „resurse” le subliniaza importanta si arata faptul ca managementul lor cere nivele înalte de preocupare sincera fata de oameni, atentie si profesionalism.

Scopul general al managementului resurselor umane este de a garanta ca organizatia poate sa se bucure de succes prin intermediul oamenilor. Indeplinirea acestui obiectiv se realizeaza prin :

Procurarea si dezvoltarea resurselor umane :

Managementul resurselor umane are drept scop sa garanteze ca organizatia obtine si pastreaza forta de munca de care are nevoie, corespunzator calificata, loiala si bine motivata. Aceasta înseamna luarea masurilor necesare pentru a evalua si satisface cerintele viitoare de resurse umane si pentru a extinde si dezvolta capacitati intrinseci ale oamenilor prin asigurarea unor posibilitati de învatare si dezvoltare neîntrerupta.

Punerea în valoare a angajatilor :

Managementul resurselor umane are drept scop întarirea motivatiei si a angajamentului asumat, prin introducerea unor politici si procese care sa garanteze ca oamenii sunt pretuiti si recompensati pentru ceea ce realizeaza, ca si pentru nivelul de calificare si competenta la care reusesc sa ajunga.

Relatiile:

Managementul resurselor umane urmareste sa creeze un climat apt pentru relatii productive si armonioase între conducatorii manageri si angajati, în care munca în echipa sa se poata dezvolta. Managementul resurselor umane urmareste sa introduca practici manageriale axate pe angajamentul profund asumat, care sa recunoasca faptul ca angajatii reprezinta un grup pretuit de persoane interesate în buna functionare a organizatiei si care sa ajute la edificarea unui climat de cooperare si încredere reciproca. Managementul resurselor umane urmareste sa ajute organizatia si sa mentina echilibrul între cerintele grupurilor interesate de functionarea ei :proprietari, organizatii guvernamentale, conducatori manageri, angajati, clienti, furnizori si publicul larg.

Articole Asemănătoare

Enter your keyword