Sistemul de cercetare

Design de cercetare și confidențialitatea

Designul cercetarii aplicate in managementul  recrutarii are la baza metode cantitative si calitative stabilite personalizat in functie de serviciile solicitate si contextul specific de activitate al organizatiilor/comunitatilor. Se vor respecta toate conditiile de etica si deontologie a cercetarii, cu referire la designul de cercetare si confidentialitatea datelor.

In baza problemelor identificate in Romania in cadrul companiilor, legate de fluctuatia mare de personal, am identificat bune practici in UK ce pot fi adaptate si aplicate in Romania. Bunele practici din UK extrase in cadrul activitatii derulate in ultimii ani sunt validate stiintific in literatura de specialitate. De exemplu, multi cercetatori au propus metode de reducere si control a fluctuatiei angajatilor (Bellus, 1984, Gardner, 1986, Half, 1982, Moore si Simendinger, 1989, Roseman, 1981, Watts and White, 1988) si analizele metodelor si masurilor propuse indica o legatura clara între dezvoltarea carierei si rentabilitatea afacerii. Profitabilitatea unei companii poate fi analizata prin studierea corelatiilor dintre factorii de impact, cum ar fi resursele financiare, operationale si umane. Un studiu realizat la Universitatea Cornell privind practicile de management al resurselor umane si performanta firmelor în întreprinderile mici (2005) a aratat legatura dintre performanta unei companii, cresterea financiara si performanta financiara a acesteia, comparativ cu concurentii, prin rezultatele angajatilor. Rezultatele lor au aratat ca întreprinderile cu un nivel ridicat de eforturi si angajamente ale angajatilor si niveluri scazute de intentii de fluctuatie sunt cele cu potential de crestere a veniturilor si profiturilor.

Sistemul de cercetare

Mai mult, in cadrul unei cercetari cu 10 companii din Romania (2018), diferenta dintre valoarea reala a fluctuatiei personalului si estimarea acestei rate se incadreaza intre 3% si 35% ca eroare de apreciere.

Aceasta situatie identificata in 2018 la nivelul companiilor din Romania in baza unei cercetari evidentiaza provocarile identificate in fluctuatie si nevoia de servicii personalizate, de evaluare, diagnoze si interventii pentru o schimbare fundamentata in cadrul managementul resurselor umane.

Coreland cunoasterea aprofundata a fenomenului de fluctuatie, cu nevoile identificate la nivelul companiilor din Romania si cu bunele practice identificate intr-un context international, SMART isi fundamenteaza viziunea si obiectivele dintr-o perspectiva realista, inovativa, bazata pe nevoi concrete.

Sistem de Management Aplicat in Recrutare si Training

Nihil audere

Enter your keyword